نمایش جزئیات رویداد


عنوان: نتایج پذیرفته شدگان مقالات ششمین کنفرانس ملی بتن

توضیحات:

قابل توجه پذیرفته شدگان مقالات ششمین کنفرانس ملی بتن

بدین وسیله به اطلاع میرساند به علت محدودیت مکان و زمان و تعدد مقالات پدیرفته شده برای ارائه شفاهی ممکن است زمان ارائه به همه نرسد. لذا خواهشمند است کسانی که نمی توانند برای ارائه شفاهی بیایند مراتب را به انجمن بتن ایران اعلام نمایند تا فرصتی برای بقیه پذیرفته شدگان فراهم گردد.

خاطر نشان میگردد کلیه پذیرفته شدگان مقالات باید برای ارائه و چاپ ثبت نام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

 

باتشکر

انجمن بتن ایران

فایل ضمیمه: دانلود کنید
لینک: ---