نمایش جزئیات رویداد


عنوان: نوزدهمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و تجهيزات و مصالح مرتبط گرجستان

توضیحات:

شرکت دانش محور آرشيدا مطابق هماهنگي بعمل آمده بــا سازمان توسعه تجارت ايران ،استانداري مرکزي، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي و مطابق معرفي نامه رسمي شرکت نمايشگاه هاي بين المللي گرجستان ، برگزار مي نمايد:

پاوين جمهوري اسلامي ايران در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و تجهيزات و مصالح مرتبط گرجستان

31 ارديبهشت لغايت 3 خرداد 1393

فایل ضمیمه: دانلود کنید
لینک: http://www.DAMEAR.com