نمایش جزئیات رویداد


عنوان: دومین کنفرانس سازه و بناهای ماندگار (اسفند ماه 1392)

توضیحات:

در راستای پيشرفت و توسعه ساخت و سازهای شهری و نياز مهندسين و متخصصين فعال در بخش صنعت ساختمان به دانش روز و آموزش متخصصين و دست اندرکاران بر آن شديم تا در جهت ارتقای علم و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در عرصه صنعت ساختمان و صنايع وابسته ، کنفرانسی با عنوان" سازه و بنای ماندگار" بيست اسفند ماه سال جاری در مرکز همايش های صدا و سيمای تهران برگزار نماييم.

 محور ها و اهداف کنفرانس:

- آسیب شناسی وضعیت موجود ساخت و سازها در کشور با نگرش به مقررات ملی ساختمان

- راهکار های ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان و شناسایی موانع موجود

- بررسی تجربه تدوین و اجرای مقررات ساختمانی در کشور های دیگر

- اقتصاد انرژی در صنعت ساختمان و دستیابی به الگو های ساخت و ساز پایدار با بکار گیری مواد و مصالح نوین

- تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافت های شهری و کاربرد فناوری های نوین در توسعه شهری

تلفن تماس: 6099216_0511

تلفکس مستقیم: 6099216_0511

 

فایل ضمیمه: دانلود کنید
لینک: http://www.bayaneqalam.ir